Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 279
48. évfolyam
2005. október 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1734/2005/EK, Euratom rendelete (2005. október 17.) a Tanácsok 6/66/Euratom, 121/66/EGK rendeletének, a Tanácsok 7/66/Euratom, 122/66/EGK rendeletének és a Tanácsok 174/65/EGK, 14/65/Euratom rendeletének hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 1735/2005/EK rendelete (2005. október 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1736/2005/EK rendelete (2005. október 21.) bio-etanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

5

 

*

A Bizottság 1737/2005/EK rendelete (2005. október 21.) az 1726/1999/EK rendeletnek a munkaerőköltségre vonatkozó információ meghatározása és továbbítása tekintetében történő módosításáról (1)

11

 

*

A Bizottság 1738/2005/EK rendelete (2005. október 21.) az 1916/2000/EK rendelet a kereset szerkezetére vonatkozó információ meghatározása és továbbítása tekintetében történő módosításáról (1)

32

 

*

A Bizottság 1739/2005/EK rendelete (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról (1)

47

 

*

A Bizottság 2005/72/EK irányelve (2005. október 21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórpirifosz, klórpirifosz-metil, mankozeb, maneb és metiram hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

63

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/741/EK, Euratom

 

*

A tagállamok kormányképviselőinek határozata (2005. október 14.) az Európai Közösségek Bírósága egy főtanácsnokának kinevezéséről

70

  

Bizottság

  

2005/742/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 19.) az Európai Közösségbe (EK) tenyésztés céljából behozott egyes élő halfajok, ikráik és ivarsejtjeik engedélyezett származási területeinek jegyzéke tekintetében a 2003/858/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 3964. számú dokumentummal történt) (1)

71

  

2005/743/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 19.) a boszkalid, az indoxakarb, a spinozad és a Spodoptera exigua sejtmagpolihedrózis-vírus új hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 4002. számú dokumentummal történt) (1)

73

  

2005/744/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 21.) a tagállami állatkertekben tartott, madárinfluenzára fogékony madarak körében az A influenzavírus H5N1 altípusa által okozott magas patogenitású madárinfluenza megelőzésével kapcsolatos követelményekről (az értesítés a C(2005) 4197. számú dokumentummal történt) (1)

75

  

2005/745/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 21.) a H5N1 altípus alá tartozó A típusú influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról szóló 2005/734/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4199. számú dokumentummal történt) (1)

79

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal