Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 276
48. évfolyam
2005. október 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1720/2005/EK rendelete (2005. október 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1721/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a Tunéziából származó olívaolaj behozatalára vonatkozó részletes alkalmazási szabályokról, valamint az 1476/95/EK és az 1291/2000/EK rendeletekben megállapított egyes rendelkezésektől való eltérésről szóló 312/2001/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1722/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendeletet célzó lakásszolgáltatások becslési elveinek meghatározásáról (1)

5

  

A Bizottság 1723/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

17

  

A Bizottság 1724/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a behozatali engedélyek kibocsátásáról a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2005. októberének első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében

21

  

A Bizottság 1725/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

23

  

A Bizottság 1726/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1670/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

25

  

A Bizottság 1727/2005/EK rendelete (2005. október 20.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 10. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

27

  

A Bizottság 1728/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

28

  

A Bizottság 1729/2005/EK rendelete (2005. október 20.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

30

  

A Bizottság 1730/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

31

  

A Bizottság 1731/2005/EK rendelete (2005. október 20.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

32

  

A Bizottság 1732/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

33

  

A Bizottság 1733/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

34

 

*

A Bizottság 2005/70/EK irányelve (2005. október 20.) a gabonafélékben, valamint az egyes állati és növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található egyes peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározása tekintetében a 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek módosításáról (1)

35

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/737/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2005. május 18.) a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről (1)

54

  

2005/738/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 14.) az egyes belgiumi, németországi, spanyolországi, franciaországi, luxemburgi, hollandiai, portugáliai, svédországi és egyesült királyságbeli kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által a 2003. pénzügyi évben finanszírozott kiadások tekintetében történő elszámolásáról (az értesítés a C(2005) 3442. számú dokumentummal történt)

58

  

2005/739/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 20.) a Koreai Köztársaságból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek importjára alkalmazandó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

62

  

2005/740/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 20.) az Oroszországban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/693/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 4176. számú dokumentummal történt) (1)

68

 
  

Helyesbítések

 
 

*

A Tanács 2005. október 17-i 2005/277/EK határozata a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2005/428/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 272., 2005.10.18.)

70

 

*

Helyesbítés a Bizottság 2005. október 17-i 1695/2005/EK a francia intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról rendeletéhez (HL L 272., 2005.10.18.)

72

  

Helyesbítés a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések módosításáról szóló, 2005. október 19-i 1712/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 274., 2005.10.20.)

73

  

Helyesbítés az egyes gabonaalapú feldolgozott termékekről és keveréktakarmányokról szóló kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról szóló, 2005. október 19-i 1713/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 274., 2005.10.20.)

74

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal