Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 272
48. évfolyam
2005. október 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1694/2005/EK rendelete (2005. október 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1695/2005/EK rendelete (2005. október 17.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 1696/2005/EK rendelete (2005. október 17.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búzának a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

9

  

A Bizottság 1697/2005/EK rendelete (2005. október 17.) a gabonaágazatban 2005. október 18-án alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/722/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. október 17.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2005/428/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

15

  

Bizottság

  

2005/723/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 14.) a 2006-ban közösségi pénzügyi hozzájárulásra feljogosító, az állatbetegségek és a TSE-k felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére irányuló programokról (az értesítés a C(2005) 3922. számú dokumentummal történt)

18

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/724/KKBP együttes fellépése (2005. október 17.) az Európai Unió Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságbeli különleges képviselőjének kinevezéséről és a 2005/589/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről

26

 

*

A Tanács 2005/725/KKBP közös álláspontja (2005. október 17.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2005/427/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

28

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2005. május 23-i 837/2005/EK tanácsi rendelethez (HL L 139., 2005.6.2.)

33
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal