Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 271
48. évfolyam
2005. október 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1679/2005/EK rendelete (2005. október 6.) a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló 2075/92/EGK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1680/2005/EK rendelete (2005. október 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1681/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 172. egyedi pályázati eljárás tekintetében

5

  

A Bizottság 1682/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 172. egyedi pályázati eljárás tekintetében

7

  

A Bizottság 1683/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 91. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

9

  

A Bizottság 1684/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 344. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

10

  

A Bizottság 1685/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 28. egyenkénti pályázati felhívásra

11

 

*

A Bizottság 1686/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a cukorágazatban a 2004/2005-ös gazdasági évre a termelési illetékek összege, valamint a kiegészítő illeték meghatározásáról

12

 

*

A Bizottság 1687/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK rendelet bizonyos díjak alkalmazásának tekintetében történő kiigazításáról (1)

14

 

*

A Bizottság 1688/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a Finnországba és Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok szalmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (1)

17

 

*

A Bizottság 1689/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a mezőgazdasági termékek felvásárlásakor alkalmazandó értékcsökkenési százalékoknak a 2006-os pénzügyi évre történő meghatározásáról

29

 

*

A Bizottság 1690/2005/EK rendelete (2005. október 14.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 55. alkalommal történő módosításáról

31

  

A Bizottság 1691/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2005. december 1. és 2006. február 28. közötti időszakra történő kibocsátásáról

33

  

A Bizottság 1692/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a gabonaágazatban 2005. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

35

  

A Bizottság 1693/2005/EK rendelete (2005. október 14.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

38

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/713/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. október 11.) a Németországi Szövetségi Köztársaságnak és a Holland Királyságnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 3. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazásáról

39

  

2005/714/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/7/2005 határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai művelete tekintetében a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokának kinevezéséről

41

  

Bizottság

  

2005/715/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 10.) a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében a tagállamok számára, egy bizonyos hektármennyiségű szőlőültetvény szerkezetátalakítására és átállására megállapított végleges pénzügyi támogatások meghatározásáról (az értesítés a C(2005) 3737. számú dokumentummal történt)

42

  

2005/716/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 10.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében a tagállamok számára egy bizonyos hektármennyiségű szőlőültetvény szerkezetátalakítására és átállására a 2005/2006. pénzügyi évre megállapított irányadó pénzügyi támogatások meghatározásáról (az értesítés a C(2005) 3738. számú dokumentummal történt)

45

  

2005/717/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 13.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 3754. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2005/718/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 13.) bizonyos szabványoknak a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv általános biztonsági követelményével való megfeleléséről és hivatkozásaik közzétételéről a Hivatalos Lapban (az értesítés a C(2005) 3803. számú dokumentummal történt) (1)

51

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/719/IB határozata (2005. október 12.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB tanácsi határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

54

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal