Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 269
48. évfolyam
2005. október 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1666/2005/EK rendelete (2005. október 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1667/2005/EK rendelete (2005. október 13.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 60/2004/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1668/2005/EK rendelete (2005. október 13.) a felvásárlást, a raktározást és a készletek értékesítését magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA Garanciarészlege számára a 2006-os számviteli évre történő meghatározásáról

4

  

A Bizottság 1669/2005/EK rendelete (2005. október 13.) a cukorágazatban 2005. október 14-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

6

  

A Bizottság 1670/2005/EK rendelete (2005. október 13.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

8

  

A Bizottság 1671/2005/EK rendelete (2005. október 13.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 9. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 1672/2005/EK rendelete (2005. október 13.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

11

  

A Bizottság 1673/2005/EK rendelete (2005. október 13.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

13

 

*

A Bizottság 1674/2005/EK rendelete (2005. október 13.) a Lengyelország lobogója alatt az I és IIb ICES-övezetben közlekedő hajóknak a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

14

  

A Bizottság 1675/2005/EK rendelete (2005. október 13.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

16

  

A Bizottság 1676/2005/EK rendelete (2005. október 13.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

18

  

A Bizottság 1677/2005/EK rendelete (2005. október 13.) az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

19

  

A Bizottság 1678/2005/EK rendelete (2005. október 13.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Európai Parlament és Tanács

  

2005/706/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2005. szeptember 7.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodás 3. pontja szerinti igénybevételéről

21

  

2005/707/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és A Tanács határozata (2005. szeptember 7.) a rugalmassági eszköz igénybevételéről a szökőár sújtotta országok helyreállítási és újjáépítési támogatása érdekében az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás 24. pontjával összhangban

23

  

2005/708/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2005. szeptember 7.) a 2000-2006 közötti időszakra szóló pénzügyi terv átdolgozásáról

24

  

Bizottság

  

2005/709/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 2.) a Franciaország által a France Télécom számára nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 3061. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2005/710/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 13.) Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 4068. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2005/711/EK

 
 

*

Az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítése EK-EFTA Vegyes bizottság 1/2005 határozata (2005. október 4.) Romániának az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló 1987. május 20-i egyezményhez való csatlakozására történő felkérésről

44

  

2005/712/EK

 
 

*

Az EK-EFTA Egységes Árutovábbítási Vegyesbizottságának 5/2005 határozata (2005. október 4.) Romániának az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményhez való csatlakozására történő felkérésről

46

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal