Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 268
48. évfolyam
2005. október 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1664/2005/EK rendelete (2005. október 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1665/2005/EK rendelete (2005. október 12.) a cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 314/2002/EK rendelet módosításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 76/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

5

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 77/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

7

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 78/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

8

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 79/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

10

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 80/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

12

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 82/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

13

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 83/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

15

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 84/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

17

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 85/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

19

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 86/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

21

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 87/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

23

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 88/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

24

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 89/2005 határozata (2005. június 10.) az EGT-megállapodás 31. számú jegyzőkönyvének a négy szabadságon kívül eső különleges területeken való együttműködést érintő módosításáról

25

 
  

 
  

Az Olvasóhoz

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal