Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 267
48. évfolyam
2005. október 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1659/2005/EK rendelete (2005. október 6.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes égetett magnéziatéglák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

 

*

A Tanács 1660/2005/EK rendelete (2005. október 6.) az Európai Gazdasági Közösség és a Comore-szigeteki Unió között a Comore-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellenszolgáltatásnak a 2005. január 1-jétől2010. december 31-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

15

  

A Bizottság 1661/2005/EK rendelete (2005. október 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 1662/2005/EK rendelete (2005. október 11.) az egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről szóló 953/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

19

 

*

A Bizottság 1663/2005/EK rendelete (2005. október 11.) a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1535/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról

22

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/702/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről

24

 

*

A Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének hatálybalépésére vonatkozó tájékoztatás

25

  

2005/703/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. október 6.) a tagállamokban az adatgyűjtés folyamán felmerülő kiadásokra, és a közös halászati politika kivitelezéséhez szükséges tanulmányok és kísérleti projektek finanszírozására nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló 2000/439/EK határozat módosításáról

26

  

Bizottság

  

2005/704/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 11.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes magnezittéglák behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról

27

  

2005/705/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. október 10.) Törökországban a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 3966. számú dokumentummal történt) (1)

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal