Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 266
48. évfolyam
2005. október 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1645/2005/EK rendelete (2005. október 6.) a többek között Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatala vonatkozásában végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 2603/2000/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1646/2005/EK rendelete (2005. október 6.) a többek között Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2604/2000/EK rendelet módosításáról

10

  

A Bizottság 1647/2005/EK rendelete (2005. október 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

15

 

*

A Bizottság 1648/2005/EK rendelete (2005. október 10.) a belga intervenciós hivatal birtokában lévő fehér cukornak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

17

 

*

A Bizottság 1649/2005/EK rendelete (2005. október 10.) a lengyel intervenciós hivatal birtokában lévő fehér cukornak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

20

 

*

A Bizottság 1650/2005/EK rendelete (2005. október 10.) az olasz intervenciós hivatal birtokában lévő fehér cukornak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

23

 

*

A Bizottság 1651/2005/EK rendelete (2005. október 10.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő fehér cukornak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

26

 

*

A Bizottság 1652/2005/EK rendelete (2005. október 10.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő fehér cukornak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

29

 

*

A Bizottság 1653/2005/EK rendelete (2005. október 10.) egyes Algériából származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek az Európai Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és az alkalmazandó vámok meghatározásáról

32

 

*

A Bizottság 1654/2005/EK rendelete (2005. október 10.) a .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló 874/2004/EK rendelet módosításáról (1)

35

 

*

A Bizottság 1655/2005/EK rendelete (2005. október 10.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

50

  

A Bizottság 1656/2005/EK rendelete (2005. október 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

53

  

A Bizottság 1657/2005/EK rendelete (2005. október 10.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

54

  

A Bizottság 1658/2005/EK rendelete (2005. október 10.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

56

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/694/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 28.) a túlzott hiány fennállásáról Olaszországban

57

  

2005/695/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről

59

  

2005/696/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. október 3.) az Elsőfokú Bíróság határozatai Bíróság által történő felülvizsgálata feltételeinek és korlátainak megállapítása érdekében a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv módosításáról

60

  

Bizottság

  

2005/697/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 12.) a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) behozatalát érintő dömpingellenes és szubvencióellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2000/745/EK határozat módosításáról

62

  

2005/698/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. szeptember 19.) az elektronikus hírközlési szolgáltatások keretszabályozása értelmében megvalósuló számviteli elkülönítésről és a költségelszámolási rendszerekről (1)

64

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal