Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 261
48. évfolyam
2005. október 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1631/2005/EK rendelete (2005. október 3.) a Kínai Népköztársaságból és az Amerikai Egyesült Államokból származó triklorocianursav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 1632/2005/EK rendelete (2005. október 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

  

A Bizottság 1633/2005/EK rendelete (2005. október 6.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1591/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

15

  

A Bizottság 1634/2005/EK rendelete (2005. október 6.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 8. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 1635/2005/EK rendelete (2005. október 6.) a Lengyelország lobogója alatt a 22-24 alkörzetben közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

18

 

*

A Bizottság 1636/2005/EK rendelete (2005. október 6.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK tanácsi rendelet hetedik módosításáról

20

  

A Bizottság 1637/2005/EK rendelete (2005. október 6.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

22

  

A Bizottság 1638/2005/EK rendelete (2005. október 6.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

23

  

A Bizottság 1639/2005/EK rendelete (2005. október 6.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

25

  

A Bizottság 1640/2005/EK rendelete (2005. október 6.) az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

26

  

A Bizottság 1641/2005/EK rendelete (2005. október 6.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/688/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. október 3.) a Régiók Bizottsága egy póttagjának kinevezéséről

28

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/689/KKBP közös álláspontja (2005. október 6.) a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő bűncselekmények megbüntetésére létrehozott nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont meghosszabbításáról

29
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal