Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 260
48. évfolyam
2005. október 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1627/2005/EK rendelete (2005. október 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1628/2005/EK rendelete (2005. október 4.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1629/2005/EK rendelete (2005. október 5.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 54. alkalommal történő módosításáról

9

  

A Bizottság 1630/2005/EK rendelete (2005. október 5.) a 2375/2002/EK rendelet által meghatározott, a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búzáról szóló vámkontingens III. alkontingensének keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság ajánlása 54/04/COL (2004. március 30.) az élelmiszerek 2004. évi hivatalos ellenőrzésének összehangolt programjáról

12

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság ajánlása 3/05/COL (2005. január 19.) a takarmányban található dioxinok és dioxinjellegű PCB-k háttérszintjeinek ellenőrzéséről

21
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal