Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 258
48. évfolyam
2005. október 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1619/2005/EK rendelete (2005. október 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2005/63/EK irányelve (2005. október 3.) a 2005/26/EK irányelvet helyesbítő, 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó élelmiszer-összetevők és -alapanyagok jegyzékének megállapításáról (1)

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/682/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) a Tanács Főtitkárságának tisztviselői számára laissez-passer kiállítására vonatkozó hatáskörnek a főtitkárhelyettesre ruházásáról

4

  

Bizottság

  

2005/683/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 30.) a hasított sertések lengyelországi osztályozási módszerei engedélyezéséről szóló 2005/240/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 3646. számú dokumentummal történt)

5

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályozás megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról szóló, 2004. október 29-i 1903/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 328., 2004.10.30.)

8

 

*

Helyesbítés a hajók által okozott szennyezésre vonatkozó jogszabályok végrehajtásához szükséges büntetőjogi keretek megerősítéséről szóló, 2005. július 12-i 2005/667/IB tanácsi kerethatározathoz (HL L 255., 2005.9.30.)

8

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal