Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 256
48. évfolyam
2005. október 1.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1601/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1602/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1603/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1604/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

7

  

A Bizottság 1605/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

9

 

*

A Bizottság 1606/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) az 1060/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1607/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a tagállamok által továbbítandó adatokról és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások havi könyveléséről szóló 296/96/EK rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1608/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 1609/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a cukorágazatbeli termelési kvóták szerinti garantált mennyiségek és a preferenciális import keretében a cukorfinomítók feltételezett maximális ellátási igényeinek 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó csökkentéseiről

15

  

A Bizottság 1610/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 171. egyedi pályázati eljárás tekintetében

19

  

A Bizottság 1611/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 171. egyedi pályázati eljárás tekintetében

21

  

A Bizottság 1612/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 90. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

23

  

A Bizottság 1613/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 343. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

24

  

A Bizottság 1614/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 27. egyenkénti pályázati felhívásra

25

  

A Bizottság 1615/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 26. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

26

  

A Bizottság 1616/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a gabonaágazatban 2005. október 1-jén alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

27

  

A Bizottság 1617/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2005. október 1-jétől31-ig terjedő időszakra

30

  

A Bizottság 1618/2005/EK rendelete (2005. szeptember 30.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

31

 

*

A Bizottság 2005/61/EK irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomon követhetőségi követelmények, illetve a súlyos szövődmények és súlyos káros események bejelentése tekintetében történő végrehajtásáról (1)

32

 

*

A Bizottság 2005/62/EK irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vérellátó intézmények minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó közösségi szabványok és előírások tekintetében történő végrehajtásáról (1)

41

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/674/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) a Régiók Bizottsága két tagjának és négy póttagjának kinevezéséről

49

  

2005/675/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) a Régiók Bizottsága három tagjának és öt póttagjának kinevezéséről

51

  

2005/676/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) a Régiók Bizottsága egy póttagjának kinevezéséről

53

  

2005/677/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának kinevezéséről

54

  

2005/678/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) a Régiók Bizottsága két tagjának és egy póttagjának kinevezéséről

55

  

2005/679/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) a Régiók Bizottsága egy teljes jogú tagjának és egy póttagjának a kinevezéséről

56

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/680/KKBP határozata (2005. augusztus 12.) az Európai Unió és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti, az Európai Unió Kongói Demokratikus Köztársaságbeli EUPOL Kinshasa rendőri missziójának jogállásáról és tevékenységéről szóló megállapodás megkötéséről

57

  

Megállapodás az Európai Unió és a Kongói Demokratikus Köztársaság között az Európai Unió Kongói Demokratikus Köztársaságban működő (EUPOL Kinshasa) rendőri missziója jogállásáról és tevékenységéről

58

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/681/IB határozata (2005. szeptember 20.) az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

63

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 



HU



Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal