Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 254
48. évfolyam
2005. szeptember 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1577/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1578/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) az egyes tagállamokban a feldolgozási küszöbérték meghaladása folytán a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan az egyes citrusfélék termelőinek juttatott támogatási összegek csökkentéséről

3

 

*

A Bizottság 1579/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról a paradicsomra vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

5

  

A Bizottság 1580/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

7

  

A Bizottság 1581/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búzának a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

10

  

A Bizottság 1582/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpának a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

13

  

A Bizottság 1583/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

16

  

A Bizottság 1584/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

19

  

A Bizottság 1585/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

22

  

A Bizottság 1586/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

26

  

A Bizottság 1587/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

28

  

A Bizottság 1588/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

36

  

A Bizottság 1589/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

38

  

A Bizottság 1590/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a cukorágazatban 2005. szeptember 30-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

39

  

A Bizottság 1591/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

41

  

A Bizottság 1592/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

43

  

A Bizottság 1593/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 7. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

46

  

A Bizottság 1594/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

47

  

A Bizottság 1595/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

50

  

A Bizottság 1596/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

52

  

A Bizottság 1597/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

53

  

A Bizottság 1598/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

54

  

A Bizottság 1599/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

55

  

A Bizottság 1600/2005/EK rendelete (2005. szeptember 29.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

56

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/672/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 13.) az Európai Unió bővítését követően az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról

57

  

Kiegészítő jegyzőkönyv az Európai Unió bővítését követően az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz

58

  

2005/673/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (1)

69

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal