Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 253
48. évfolyam
2005. szeptember 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1571/2005/EK rendelete (2005. szeptember 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1572/2005/EK rendelete (2005. szeptember 28.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozsnak a spanyol piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 1573/2005/EK rendelete (2005. szeptember 28.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozsnak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó, a rozs bioetanollá való átalakítására, majd ez utóbbinak bioüzemanyag előállítására történő Közösségen belüli felhasználására irányuló folyamatos pályázati felhívásról

6

 

*

A Bizottság 1574/2005/EK rendelete (2005. szeptember 28.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

11

  

A Bizottság 1575/2005/EK rendelete (2005. szeptember 28.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, csemegeszőlő, alma és őszibarack)

16

  

A Bizottság 1576/2005/EK rendelete (2005. szeptember 28.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Tájékoztató a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és annak tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás jegyzőkönyve hatálybalépésének időpontjáról

20

  

Bizottság

  

2005/670/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. június 22.) az EK-Szerződés 82. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke értelmében végrehajtott eljárásról (COMP/A.39.116/B2 - Coca-Cola ügy) (az értesítés a C(2005) 1829. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

22

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal