Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 249
48. évfolyam
2005. szeptember 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1555/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) a 21011111 KN-kód alá tartozó, azonnal oldódó kávé behozatalára vonatkozó vámkontingens eltörléséről

1

  

A Bizottság 1556/2005/EK rendelete (2005. szeptember 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

  

A Bizottság 1557/2005/EK rendelete (2005. szeptember 23.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2005. október 1. és december 31. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2005 szeptemberében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

4

 

*

A Bizottság 1558/2005/EK rendelete (2005. szeptember 23.) a Spanyolországba történő kukorica- és cirokimport és a Portugáliába történő kukoricaimport vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1839/95/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 1559/2005/EK rendelete (2005. szeptember 23.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2005 szeptemberének első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

8

  

A Bizottság 1560/2005/EK rendelete (2005. szeptember 23.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005 szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

10

  

A Bizottság 1561/2005/EK rendelete (2005. szeptember 23.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005 szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

12

  

A Bizottság 1562/2005/EK rendelete (2005. szeptember 23.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2005 szeptemberében rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

14

  

A Bizottság 1563/2005/EK rendelete (2005. szeptember 23.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/668/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 22.) a közös halászati politika keretében az északnyugati vizek tekintetében felállított regionális tanácsadó testület működésének megkezdéséről

18

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes GATT-kontingensek alapján 2006-ban az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek elosztására vonatkozó eljárás megnyitásáról szóló 1519/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 244., 2005.9.20.)

20
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal