Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 247
48. évfolyam
2005. szeptember 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1534/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1535/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) az 1063/2005/EK rendeletnek a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

  

A Bizottság 1536/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a cukorágazatban 2005. szeptember 23-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

4

  

A Bizottság 1537/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

6

  

A Bizottság 1538/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 6. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 1539/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a VIII. ICES-alterület szardellaállományának védelmére és helyreállítására irányuló szükséghelyzeti intézkedések meghosszabbításáról

9

 

*

A Bizottság 1540/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a marhahúsra vonatkozó különleges támogatási rendszer 2004. évi írországi és egyesült királysági alkalmazásáról

10

  

A Bizottság 1541/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

12

  

A Bizottság 1542/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

16

  

A Bizottság 1543/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 1395/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

18

  

A Bizottság 1544/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a gabonaágazatban 2005. szeptember 23-án alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

20

  

A Bizottság 1545/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

23

  

A Bizottság 1546/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

24

  

A Bizottság 1547/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

25

  

A Bizottság 1548/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

27

  

A Bizottság 1549/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

28

  

A Bizottság 1550/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

29

 

*

A Bizottság 1551/2005/EK rendelete (2005. szeptember 22.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 53. alkalommal történő módosításáról

30

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/664/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 14.) Lemwerder községnek az Aircraft Services Lemwerdertől történő földterület-vásárlásáról (az értesítés a C(2004) 4748. számú dokumentummal történt) (1)

32

  

2005/665/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 19.) egyes magyarországi húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány X. melléklete A. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2005) 3450. számú dokumentummal történt) (1)

37

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/666/KKBP közös álláspontja (2005. szeptember 20.) az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/661/KKBP közös álláspont meghosszabbításáról

40

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. szeptember 21-i 1528/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 246., 2005.9.22.)

41

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal