Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 246
48. évfolyam
2005. szeptember 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1528/2005/EK rendelete (2005. szeptember 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1529/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1530/2005/EK rendelete (2005. szeptember 21.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes olaszországi asztali borokra vonatkozóan történő megindításáról

9

 

*

A Bizottság 1531/2005/EK rendelete (2005. szeptember 21.) a 2005-2006-os gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan gyapot becsült termelésének, valamint az irányár ebből származó ideiglenes csökkentésének megállapításáról

11

  

A Bizottság 1532/2005/EK rendelete (2005. szeptember 21.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

12

 

*

A Bizottság 2005/57/EK irányelve (2005. szeptember 21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az MCPA és az MCPB hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

14

 

*

A Bizottság 2005/58/EK irányelve (2005. szeptember 21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bifenazát és a milbemektin hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

17

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal