Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 245
48. évfolyam
2005. szeptember 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1521/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1522/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1384/2005/EK rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 1523/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 1524/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

6

  

A Bizottság 1525/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) a 2005. szeptember 21-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

8

  

A Bizottság 1526/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

10

  

A Bizottság 1527/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

14

  

A Bizottság 1528/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/661/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 16.) egyes szlovákiai húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XIV. melléklete függelékének módosításáról (az értesítés a C(2005) 3451. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2005/662/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 16.) egyes magyarországi tejágazati létesítmények javára átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2004/459/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 3455. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 416/2004/EK rendelet szerinti, Magyarországon az őszibarackra vonatkozó kiegészítő összeg meghatározásáról szóló, 2005. szeptember 2-i 1439/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 228., 2005.9.3.)

23

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal