Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 244
48. évfolyam
2005. szeptember 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1515/2005/EK rendelete (2005. szeptember 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1516/2005/EK rendelete (2005. szeptember 19.) az osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

  

A Bizottság 1517/2005/EK rendelete (2005. szeptember 19.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

9

 

*

A Bizottság 1518/2005/EK rendelete (2005. szeptember 19.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és III. mellékletének az acetil-izovaleril-tilozin és a fluazuron tekintetében történő módosításáról (1)

11

 

*

A Bizottság 1519/2005/EK rendelete (2005. szeptember 19.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2006-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek elosztására vonatkozó eljárás megnyitásáról

13

  

A Bizottság 1520/2005/EK rendelete (2005. szeptember 19.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

19

 

*

A Bizottság 2005/54/EK irányelve (2005. szeptember 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tribenuron hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

21

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/659/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 15.) a 2004-es és a 2005-ös franciaországi kéknyelv-betegség elleni vakcinázás keretében a Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2005) 3445. számú dokumentummal történt)

24

  

2005/660/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 15.) a 2004-es és 2005-ös portugáliai kéknyelv-betegség elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2005) 3446. számú dokumentummal történt)

28

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal