Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 241
48. évfolyam
2005. szeptember 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1503/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1504/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) a Portugália lobogója alatt az I és IIb ICES-övezetben közlekedő hajóknak a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

  

A Bizottság 1505/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 170. egyedi pályázati eljárás tekintetében

5

  

A Bizottság 1506/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 170. egyedi pályázati eljárás tekintetében

7

  

A Bizottság 1507/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 26. egyenkénti pályázati felhívásra

9

  

A Bizottság 1508/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 89. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

10

  

A Bizottság 1509/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 342. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

11

  

A Bizottság 1510/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) a behozatali engedélyek kibocsátásáról a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2005. szeptemberének első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében

12

  

A Bizottság 1511/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) a legkevésbé fejlett országokból származó rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

14

 

*

A Bizottság 1512/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 1513/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályainak megállapításáról szóló 174/1999/EK rendelet módosításáról

45

  

A Bizottság 1514/2005/EK rendelete (2005. szeptember 16.) a gabonaágazatban 2005. szeptember 17-én alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

48

 

*

A Bizottság 2005/53/EK irányelve (2005. szeptember 16.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórtalonil, klórtoluron, cipermetrin, daminozid és tiofanát-metil hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

51

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/653/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Darfur/1/2005 határozata (2005. július 29.) az Európai Unió szudáni különleges képviselője katonai tanácsadójának kinevezéséről

57

  

2005/654/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Darfur/2/2005 határozata (2005. július 29.) az EU-rendőrcsoport vezetőjének/az Európai Unió szudáni különleges képviselője rendőri tanácsadójának kinevezéséről

58

  

Bizottság

  

2005/655/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 8.) a segélyek szabályozásáról, amelyeket Olaszország a beruházásokhoz nyújtott adójóváírás formájában (az értesítés a C(2004) 2638. számú dokumentummal történt) (1)

59

  

2005/656/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 14.) az egyes húsevő háziállatok veszettsége elleni vakcinázás hatékonyságának ellenőrzésére feljogosított laboratóriumok listájára vonatkozóan a 2004/233/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 3444. számú dokumentummal történt) (1)

63

  

2005/657/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 15.) egyes litvániai hús-, tej- és halágazatbeli létesítmények tekintetében a 2003-as csatlakozási okmány IX. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2005) 3441. számú dokumentummal történt) (1)

64

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal