Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 240
48. évfolyam
2005. szeptember 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1487/2005/EK rendelete (2005. szeptember 12.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes végtelen poliészter szálból készült szövet késztermékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 1488/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

  

A Bizottság 1489/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) a gabonaágazatban 2005. szeptember 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

19

  

A Bizottság 1490/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1462/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

22

  

A Bizottság 1491/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 5. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

24

  

A Bizottság 1492/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

25

  

A Bizottság 1493/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

33

  

A Bizottság 1494/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

35

 

*

A Bizottság 1495/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1166/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

36

 

*

A Bizottság 1496/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) az osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1168/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

37

 

*

A Bizottság 1497/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről szóló 2005/430/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozat helyesbítéséről

38

 

*

A Bizottság 1498/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) a cukor intervenciós hivatalok által történő felvásárlása és értékesítése tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1262/2001/EK rendelet módosításáról

39

 

*

A Bizottság 1499/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) a Spanyolország lobogója alatt az I. és II. ICES-övezetben (norvég vizek) közlekedő hajóknak a foltos tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

40

  

A Bizottság 1500/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

42

  

A Bizottság 1501/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

43

  

A Bizottság 1502/2005/EK rendelete (2005. szeptember 15.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

44

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/652/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 20.) a Spanyolország által végrehajtott C 38/03 állami támogatásról (további szerkezetátalakítási támogatás a spanyol állami hajógyáraknak) (az értesítés a C(2004) 3918. számú dokumentummal történt) (1)

45

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal