Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 238
48. évfolyam
2005. szeptember 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1484/2005/EK rendelete (2005. szeptember 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1485/2005/EK rendelete (2005. szeptember 14.) a Portugália lobogója alatt az I. és II. ICES-övezetben (norvég vizek) közlekedő hajóknak a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1486/2005/EK rendelete (2005. szeptember 14.) a Spanyolország lobogója alatt a 3LMNO NAFO-övezetben közlekedő hajóknak a grönlandi laposhalra vonatkozó halászati tilalmáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/647/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 5.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szabályozott anyagokra vonatkozó, 2005. január 1. és december 31. között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról (az értesítés a C(2005) 2036. számú dokumentummal történt)

7

  

2005/648/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 8.) a bulgáriai Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2005) 3389. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2005/649/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 13.) a tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi irányelvtől a Kuba egyes tartományaiból származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében való átmeneti eltérések megállapításának engedélyezéséről szóló 2003/63/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 3406. számú dokumentummal történt)

18

  

2005/650/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 13.) a 2004-es és 2005-ös spanyolországi kéknyelv-betegség elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatásról (az értsítés a C(2005) 3440. számú dokumentummal történt)

19

  

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

  

2005/651/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA) első költségvetés-módosítása 2005-re vonatkozóan

25

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal