Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 236
48. évfolyam
2005. szeptember 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1477/2005/EK rendelete (2005. szeptember 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1478/2005/EK rendelete (2005. szeptember 12.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet V., VII. és VIII. mellékletének módosításáról

3

  

A Bizottság 1479/2005/EK rendelete (2005. szeptember 12.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/644/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 20.) a Befektetés észak-írországi vállalkozásba 2003 támogatási programról, amelyet az Egyesült Királyság tervez megvalósítani KKV-k számára Észak-Írországban (az értesítés a C(2004) 3917. számú dokumentummal történt) (1)

14

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal