Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 234
48. évfolyam
2005. szeptember 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1470/2005/EK rendelete (2005. szeptember 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1471/2005/EK rendelete (2005. szeptember 9.) a 416/2004/EK rendelet szerinti, Magyarországon a körtére vonatkozó kiegészítő összeg meghatározásáról

3

  

A Bizottság 1472/2005/EK rendelete (2005. szeptember 9.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1217/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében, az egyes élő szarvasmarhafélékre vonatkozóan 2005 augusztusában benyújtott importtanúsítvány iránti kérelmeknek

4

  

A Bizottság 1473/2005/EK rendelete (2005. szeptember 9.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1241/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében, az egyes élő szarvasmarhafélékre vonatkozóan 2005 augusztusában benyújtott importtanúsítvány iránti kérelmeknek

5

  

A Bizottság 1474/2005/EK rendelete (2005. szeptember 9.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre a 1218/2005/EK rendeletben szabályozott kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

6

  

A Bizottság 1475/2005/EK rendelete (2005. szeptember 9.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

7

  

A Bizottság 1476/2005/EK rendelete (2005. szeptember 9.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

8

 

*

A Bizottság 2005/52/EK irányelve (2005. szeptember 9.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (1)

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/642/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 1.) a 30 millió eurót meghaladó befektetésekre vonatkozó vállalati adókulcsok csökkentésére irányuló Görögország által végrehajtott állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 4566. számú dokumentummal történt) (1)

11

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/643/KKBP együttes fellépése (2005. szeptember 9.) az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziójáról (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM)

13

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal