Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 233
48. évfolyam
2005. szeptember 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1457/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1458/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges és ideiglenes engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak ideiglenes engedélyezéséről (1)

3

 

*

A Bizottság 1459/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) bizonyos, a nyomelemek csoportjához tartozó takarmány-adalékanyagok engedélyezési feltételeinek módosításáról (1)

8

 

*

A Bizottság 1460/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek az Algériából származó egyes termékek közösségi vámkontingensei és referenciamennyiségei tekintetében történő módosításáról

11

  

A Bizottság 1461/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) a cukorágazatban 2005. szeptember 9-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

17

  

A Bizottság 1462/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

19

  

A Bizottság 1463/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 4. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

21

  

A Bizottság 1464/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

22

  

A Bizottság 1465/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

25

  

A Bizottság 1466/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

26

  

A Bizottság 1467/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

30

  

A Bizottság 1468/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

32

  

A Bizottság 1469/2005/EK rendelete (2005. szeptember 8.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

33

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/640/EK

 
 

*

Az EU-Izrael Társulási Tanács 2005/1 sz. határozata (2005. augusztus 29.) a Társulási Tanács albizottságainak létrehozásáról

34

  

2005/641/EK

 
 

*

Az EU-Izrael Társulási Tanács 2005/1 sz. ajánlása (2005. április 26.) az EU-Izrael cselekvési terv végrehajtásáról

52

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal