Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 229
48. évfolyam
2005. szeptember 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1442/2005/EK rendelete (2005. szeptember 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1443/2005/EK rendelete (2005. szeptember 5.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 1381/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1444/2005/EK rendelete (2005. szeptember 2.) a Spanyolország lobogója alatt a 3M NAFO-övezetben közlekedő hajóknak a vörös álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról

4

 

*

A Bizottság 1445/2005/EK rendelete (2005. szeptember 5.) a hulladékra vonatkozó statisztika megfelelő minőségértékelési kritériumainak és a minőségre vonatkozó jelentések tartalmának meghatározásáról, a 2150/2002/EK rendelet alkalmazása céljából (1)

6

 

*

A Bizottság 1446/2005/EK rendelete (2005. szeptember 5.) a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseitől való eltérések Nagy-Britannia és Ausztria tekintetében történő elfogadásáról (1)

13

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 1810/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 327., 2004.10.30.)

14

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal