Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 228
48. évfolyam
2005. szeptember 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1436/2005/EK rendelete (2005. augusztus 31.) egyes trópusi halászati termékek autonóm közös vámtételeinek átmeneti csökkentéséről (1)

1

  

A Bizottság 1437/2005/EK rendelete (2005. szeptember 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1438/2005/EK rendelete (2005. szeptember 2.) a 2005-2006-os gazdasági évre vonatkozó, a Finnországban és Svédországban termesztett zabot érintő különleges intervenciós intézkedésről

5

 

*

A Bizottság 1439/2005/EK rendelete (2005. szeptember 2.) a 416/2004/EK rendelet szerinti, Magyarországon az őszibarackra vonatkozó kiegészítő összeg meghatározásáról

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/634/EK

 
 

*

Az EU-Jordánia Társulási Tanács 1/2005 ajánlása (2005. június 9.) az EU-Jordánia cselekvési terv végrehajtásáról

10

  

Bizottság

  

2005/635/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 31.) a glifozát gyomirtó szerrel szembeni tűrőképességre géntechnológiával módosított olajrepceterméknek (Brassica napus L., GT73 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2005) 3110. számú dokumentummal történt)

11

  

2005/636/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. szeptember 1.) A Gallus gallus brojlerállományban a Salmonella spp. előfordulására vonatkozó, a tagállamokban végrehajtandó alapfelmérésnek a Közösség részéről történő pénzügyi hozzájárulásáról (az értesítés a C(2005) 3276. számú dokumentummal történt)

14

  

2005/637/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. augusztus 16.) a glifozát gyomirtó szerrel szembeni ellenállás javítása érdekében géntechnológiával módosított káposztarepce (Brassica napus L., GT73 - MON-00073-7 vonal) véletlen kibocsátása esetén esetlegesen bekövetkező egészségi és a környezeti károsodás megelőzése érdekében az engedélyezés jogosultja részéről meghozandó intézkedéseiről (az értesítés a C(2005) 3073. számú dokumentummal történt)

19

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal