Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 226
48. évfolyam
2005. szeptember 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1429/2005/EK rendelete (2005. augusztus 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1430/2005/EK rendelete (2005. augusztus 31.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2005. szeptember 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra

3

  

A Bizottság 1431/2005/EK rendelete (2005. augusztus 31.) a gabonaágazatban 2005. szeptember 1-jei alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

4

  

A Bizottság 1432/2005/EK rendelete (2005. augusztus 31.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1389/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

7

  

A Bizottság 1433/2005/EK rendelete (2005. augusztus 31.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/633/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 30.) a 27/2005/EK tanácsi rendelet IVa. mellékletével összhangban a kikötőtől való távolmaradásra vonatkozó egy többletnap Németország számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 3153. számú dokumentummal történt)

10

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata (39/04/COL) (2004. március 17.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak negyvenkettedik módosítása új, 25 A számú fejezet bevezetésével: a nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatások 2007. január 1. utáni időszakra vonatkozó felülvizsgálata

12
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal