Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 225
48. évfolyam
2005. augusztus 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1420/2005/EK rendelete (2005. augusztus 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1421/2005/EK rendelete (2005. augusztus 30.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1422/2005/EK rendelete (2005. augusztus 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1423/2005/EK rendelete (2005. augusztus 30.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 1424/2005/EK rendelete (2005. augusztus 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

9

  

A Bizottság 1425/2005/EK rendelete (2005. augusztus 30.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

11

 

*

A Bizottság 1426/2005/EK rendelete (2005. augusztus 30.) a Portugália lobogója alatt a VIIIc., IX., X. és CECAF 34.1.1. ICES-övezetben (közösségi vizek) közlekedő hajóknak az ördöghalfélékre vonatkozó halászati tilalmáról

13

  

A Bizottság 1427/2005/EK rendelete (2005. augusztus 30.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

  

A Bizottság 1428/2005/EK rendelete (2005. augusztus 30.) az egyes tartósított élelmiszerek előállítása során használt olívaolajra alkalmazott termelési visszatérítések megállapításáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/629/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 26.) a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról

18

  

2005/630/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 26.) a 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem továbbításához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról

23

  

2005/631/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 29.) az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről (az értesítés a C(2005) 3059. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

2005/632/EK

 
 

*

Az EK-EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságának 4/2005 határozata (2005. augusztus 15.) az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény módosításáról

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal