Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 224
48. évfolyam
2005. augusztus 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1417/2005/EK rendelete (2005. augusztus 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1418/2005/EK rendelete (2005. augusztus 29.) egyes kifizetések időszakának kezdete vonatkozásában az 1782/2003/EK tanácsi rendelettől való eltérésről

3

  

A Bizottság 1419/2005/EK rendelete (2005. augusztus 29.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/626/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 23.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében a szabályozott anyagoknak a Közösségen belüli nem helyettesíthető felhasználásra 2005-ben engedélyezett mennyiségi felosztásáról (az értesítés a C(2005) 333. számú dokumentummal történt) (1)

7

  

2005/627/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 26.) a hasított sertések hollandiai osztályozási módszerei engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 3234. számú dokumentummal történt)

17

  

2005/628/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 26.) a hasított sertések németországi osztályozási módszerének engedélyezéséről szóló 89/471/EGK rendelet módosításáról (az értesítés a C(2005) 3238. számú dokumentummal történt)

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Albániából, Bosznia és Hercegovinából, Szerbiából, Montenegróból és Koszovóból származó cukortermékeknek a 2007/2000/EK tanácsi rendeletben meghatározott vámkontingensei megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. június 30-i 1004/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 170., 2005.7.1.)

22

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal