Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 222
48. évfolyam
2005. augusztus 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1401/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1402/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a 2005 negyedik negyedévében az A/B és C vámkontingensek keretében a Közösségbe behozható banánmennyiségek rögzítéséről

3

 

*

A Bizottság 1403/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) az új tagállamok számára 2005. negyedik negyedévére vonatkozóan a banánbehozatal kiegészítő mennyiségének meghatározása céljából kiadott engedélyekben szereplő egyes irányadó mennyiségek és egyéni felső határok rögzítéséről

5

 

*

A Bizottság 1404/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a Belgium lobogója alatt az VIII a, b, d és e ICES-övezetben közlekedő hajóknak az ördöghalfélékre vonatkozó halászati tilalmáról

8

 

*

A Bizottság 1405/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a Belgium lobogója alatt a VIIIa. és b. ICES-övezetben közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

10

  

A Bizottság 1406/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 169. egyedi pályázati eljárás tekintetében

12

  

A Bizottság 1407/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 169. egyedi pályázati eljárás tekintetében

14

  

A Bizottság 1408/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 341. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

16

  

A Bizottság 1409/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 88. egyedi pályázati felhívásról

17

  

A Bizottság 1410/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 25. egyenkénti pályázati felhívásra

18

  

A Bizottság 1411/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 24. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

19

  

A Bizottság 1412/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) azon mérték meghatározásáról, amelynek erejéig helyt lehet adni az 1279/98/EK rendeletben Bulgáriára és Romániára vonatkozóan meghatározott marha- és borjúhús-vámkontingensekre 2005 augusztusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmeknek

20

  

A Bizottság 1413/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) az 1319/2005/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében egyes gombakonzervek behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

21

  

A Bizottság 1414/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a 1320/2005/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében a fokhagyma behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

22

 

*

A Bizottság 1415/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a Németország lobogója alatt a közösségi és nemzetközi vizeken az I és II ICES-övezetben közlekedő hajóknak az északi menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

23

 

*

A Bizottság 1416/2005/EK rendelete (2005. augusztus 26.) a Spanyolország lobogója alatt az I. és II. ICES-övezetben (norvég vizek) közlekedő hajóknak a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

25
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal