Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 221
48. évfolyam
2005. augusztus 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1385/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1386/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

3

  

A Bizottság 1387/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

11

  

A Bizottság 1388/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

13

  

A Bizottság 1389/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

14

  

A Bizottság 1390/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 3. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

16

  

A Bizottság 1391/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

17

  

A Bizottság 1392/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

20

  

A Bizottság 1393/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

22

  

A Bizottság 1394/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a cukorágazatban 2005. augusztus 26-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

26

  

A Bizottság 1395/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

28

  

A Bizottság 1396/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

31

  

A Bizottság 1397/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

34

  

A Bizottság 1398/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

36

  

A Bizottság 1399/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

37

  

A Bizottság 1400/2005/EK rendelete (2005. augusztus 25.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

38
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal