Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 219
48. évfolyam
2005. augusztus 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1373/2005/EK rendelete (2005. augusztus 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1374/2005/EK rendelete (2005. augusztus 23.) a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 1375/2005/EK rendelete (2005. augusztus 23.) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

9

 

*

A Bizottság 1376/2005/EK rendelete (2005. augusztus 23.) a svéd intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

15

 

*

A Bizottság 1377/2005/EK rendelete (2005. augusztus 23.) a finn intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

21

 

*

A Bizottság 1378/2005/EK rendelete (2005. augusztus 22.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 52. alkalommal történő módosításáról

27

 

*

A Bizottság 2005/48/EK irányelve (2005. augusztus 23.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek a gabonafélékben, valamint egyes állati és növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található egyes peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértéke vonatkozásában történő módosításáról (1)

29

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/623/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 3.) a Hellenic Register of Shipping hajónyilvántartás határozott időre szóló elismerésének kiterjesztéséről (az értesítés a C(2005) 2940. számú dokumentummal történt) (1)

43

  

2005/624/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 22.) Szardínián (Olaszország) az afrikai sertéspestis felügyeleti körzetébe tartozó egyes gazdaságokban a sertéshús jelölésétől és további felhasználásától való eltérésről (az értesítés a C(2005) 3161. számú dokumentummal történt)

45

  

2005/625/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 23.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az Európai Közösségben 2005. január 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromid mennyiségek meghatározásáról (az értesítés a C(2005) 468. számú dokumentummal történt)

47

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal