Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 218
48. évfolyam
2005. augusztus 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1369/2005/EK rendelete (2005. augusztus 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1370/2005/EK rendelete (2005. augusztus 22.) a többek között az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára kivetett végleges dömpingellenes és kiegyenlítő vámoknak többek között az e termék Izraelből szállított behozatalára történő kiterjesztéséről szóló 1975/2004/EK és 1976/2004/EK tanácsi rendelet felülvizsgálatának megindításáról annak megállapítására, hogy mentesség adható-e ezen intézkedések alól egy izraeli exportőr számára, hatályon kívül helyezve a dömpingellenes vámot az ezen exportőrtől származó behozatal tekintetében, valamint kötelezővé téve az ezen exportőrtől származó behozatalok nyilvántartásba vételét

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/621/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 26.) egy összefonódás közös piaccal és az EGT megállapodás megfelelő érvényesülésével összeegyeztethetőnek való nyilvánításáról (COMP/M.3216 sz. ügy - Oracle/PeopleSoft) (az értesítés a C(2004) 4217. számú dokumentummal történt) (1)

6

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal