Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 216
48. évfolyam
2005. augusztus 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1364/2005/EK rendelete (2005. augusztus 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1365/2005/EK rendelete (2005. augusztus 19.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

3

  

A Bizottság 1366/2005/EK rendelete (2005. augusztus 19.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

5

 

*

A Bizottság 1367/2005/EK rendelete (2005. augusztus 19.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 1368/2005/EK rendelete (2005. augusztus 19.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/620/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 18.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének a friss hús Argentínából és Oroszországból történő behozatalára vonatkozó módosításáról (az értesítés a C(2005) 3147. számú dokumentummal történt) (1)

11

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. augusztus 18-i 1355/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 214., 2005.8.19.)

19

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal