Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 214
48. évfolyam
2005. augusztus 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1355/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1356/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének az oxolinsav és a morantel tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1357/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásba való bejegyzése tekintetében a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről Chevrotin (OEM)

6

 

*

A Bizottság 1358/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) a vágott sertés közösségi piaci árának kiszámításához szükséges súlyozási együtthatók meghatározásáról a 2005/2006 gazdasági évre vonatkozóan

9

 

*

A Bizottság 1359/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) az EMOGA Garanciarészlege számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról szóló 2390/1999/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1360/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 817/2004/EK rendelet módosításáról

55

 

*

A Bizottság 1361/2005/EK rendelete (2005. augusztus 17.) a Spanyolország lobogója alatt az V, VI, VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a norvég menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

57

 

*

A Bizottság 1362/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) a Spanyolország lobogója alatt az V, VI, VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a villás tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

59

 

*

A Bizottság 1363/2005/EK rendelete (2005. augusztus 18.) a Spanyolország lobogója alatt a VI, VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a kék menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

61

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/617/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 17.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerek a 21/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti elismeréséről (az értesítés a C(2005) 3122. számú dokumentummal történt)

63

  

2005/618/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 18.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való maximális koncentrációértékeinek meghatározása céljából a 2000/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (az értesítés a C(2005) 3143. számú dokumentummal történt)

65

  

2005/619/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 18.) a bizonyos ázsiai országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló 2004/122/EK határozat hatodik alkalommal történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 3183. számú dokumentummal történt) (1)

66

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal