Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 213
48. évfolyam
2005. augusztus 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1349/2005/EK rendelete (2005. augusztus 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1350/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a Franciaország lobogója alatt a IIa (közösségi vizek), IIIa, IIIb, c, d (közösségi vizek), IV ICES övezetben közlekedő hajóknak a makrélára vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1351/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a Franciaország lobogója alatt a VIIIc ICES övezetben közlekedő hajóknak a norvég homárra vonatkozó halászati tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 1352/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a Franciaország lobogója alatt a VIII, IX ICES övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak az ezüstös tengericompóra vonatkozó halászati tilalmáról

7

  

A Bizottság 1353/2005/EK rendelete (2005. augusztus 17.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló 664/2005/EK rendelet helyesbítéséről

9

 

*

A Bizottság 1354/2005/EK rendelete (2005. augusztus 17.) a Szudánnal kapcsolatos egyes korlátozó intézkedésekről szóló 131/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/615/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 16.) a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. mellékletének egyes tagállamok nemzeti laboratóriumainak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 3121. számú dokumentummal történt) (1)

14

  

2005/616/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 17.) kereskedelmi kedvezmények ideiglenes visszavonásának céljából Belaruszban a munkajogok helyzetének ellenőrzéséről és értékeléséről

16

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal