Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 212
48. évfolyam
2005. augusztus 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1340/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1341/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a 2005/2006 értékesítési kampányra vonatkozóan bizonyos aszalási célú mazsolaszőlőfajták művelési támogatásának és a filoxérával sújtott szőlőültetvények újratelepítési támogatásának meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 1342/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a 2004. január 1-jétől március 31-ig tartó időszak alatt a feldolgozóiparnak szállított tonhal után a termelő szervezeteknek járó kompenzációs támogatás előírásáról

5

 

*

A Bizottság 1343/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a 2004. április 1-jétől június 30-ig tartó időszak alatt a feldolgozóiparnak szállított tonhal után a termelő szervezeteknek járó kompenzációs támogatás előírásáról

8

 

*

A Bizottság 1344/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról az almára vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

11

 

*

A Bizottság 1345/2005 (EK) rendelete (2005. augusztus 16.) az olívaolaj-ágazatban a behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

13

 

*

A Bizottság 1346/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2702/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

16

 

*

A Tanács 1347/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a talibánokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 51. alkalommal történő módosításáról

26

  

A Bizottság 1348/2005/EK rendelete (2005. augusztus 16.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

28
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal