Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 211
48. évfolyam
2005. augusztus 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1333/2005/EK rendelete (2005. augusztus 9.) a Kínai Népköztársaságból és Szaúd-Arábiából származó poliészter vágott szálak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 428/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1334/2005/EK rendelete (2005. augusztus 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1335/2005/EK rendelete (2005. augusztus 12.) a 2076/2002/EK rendeletnek, továbbá a 2002/928/EK, a 2004/129/EK, a 2004/140/EK, a 2004/247/EK és a 2005/303/EK határozatnak a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett időtartam, valamint annak I. mellékletében nem szereplő egyes hatóanyagok további használata tekintetében történő módosításáról (1)

6

 

*

A Bizottság 1336/2005/EK rendelete (2005. augusztus 12.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (1)

11

  

A Bizottság 1337/2005/EK rendelete (2005. augusztus 12.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

15

  

A Bizottság 1338/2005/EK rendelete (2005. augusztus 12.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

16

  

A Bizottság 1339/2005/EK rendelete (2005. augusztus 12.) a gabonaágazatban 2005. augusztus 16-i alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/613/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 18.) a többek között Szaúd-Arábiából származó poliészter vágott szálak behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal