Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 210
48. évfolyam
2005. augusztus 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1313/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1314/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a cukorágazatban 2005. augusztus 12-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1315/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1316/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 2. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 1317/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

8

 

*

A Bizottság 1318/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1319/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a tartósított gombára vonatkozó autonóm vámkontingens 2005. október 1-jei megnyitásáról és kezeléséről

13

 

*

A Bizottság 1320/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a fokhagymára vonatkozó autonóm vámkontingensek 2005. október 1-től történő megnyitásáról és kezeléséről

17

 

*

A Bizottság 1321/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározásához nyújtott támogatás összegének a 2004/2005 gazdasági évre történő meghatározásáról

21

 

*

A Bizottság 1322/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározási ügynökségek által alkalmazandó felvásárlási árának a 2005/2006 gazdasági évre történő meghatározásáról

22

  

A Bizottság 1323/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 1229/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

23

  

A Bizottság 1324/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

25

  

A Bizottság 1325/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

27

  

A Bizottság 1326/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

29

  

A Bizottság 1327/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

33

  

A Bizottság 1328/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

35

  

A Bizottság 1329/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

38

  

A Bizottság 1330/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

39

  

A Bizottság 1331/2005/EK rendelete (2005. augusztus 11.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

40

 

*

A Bizottság 50/2005/EK irányelve (2005. augusztus 11.) a csípő-, térd- és vállízületi protézisek újraosztályozásáról az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv keretén belül (1)

41

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/611/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 8.) a hasított sertések osztályozásának Finnországban engedélyezett módszereiről szóló 96/550/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 2995. számú dokumentummal történt)

44

  

2005/612/EK

 
 

*

A Közösség/Svájci Légi Közlekedési Bizottság 1/2005. sz. határozata (2005. július 12.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légi közlekedésről szóló megállapodás mellékletének módosításáról

46

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal