Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 209
48. évfolyam
2005. augusztus 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

JKötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról

1

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

2005/599/EK:
A tanács határozata (2005. június 21.) a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség és tagállamai nevében történő aláírásáról

26

  

Megállapodás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról

27

  

Záróokmány

54
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal