Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 208
48. évfolyam
2005. augusztus 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1305/2005/EK rendelete (2005. augusztus 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1306/2005/EK rendelete (2005. augusztus 10.) a belga intervenciós hivatal birtokában lévő fehér cukornak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 1307/2005/EK rendelete (2005. augusztus 10.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő fehércukornak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

6

 

*

A Bizottság 1308/2005/EK rendelete (2005. augusztus 10.) a svéd intervenciós hivatal birtokában lévő nyerscukornak a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

9

 

*

A Bizottság 1309/2005/EK rendelete (2005. augusztus 10.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK bizottsági rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1310/2005/EK rendelete (2005. augusztus 10.) a termelőknek fizetendő minimumár megállapításáról az aszalt szilva esetében, valamint az aszalt szilvára vonatkozó termelési támogatás összegének meghatározásáról, a 2005/2006 értékesítési kampányra vonatkozóan

16

  

A Bizottság 1311/2005/EK rendelete (2005. augusztus 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

17

  

A Bizottság 1312/2005/EK rendelete (2005. augusztus 10.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az Albán Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elveket meghatározó keretmegállapodásról szóló, az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás jegyzőkönyve hatályba lépésének időpontjáról

19

 

*

Tájékoztató az egyrészről az Európai Közösség és a tagállamai, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött Stabilizációs és Társulási Megállapodás jegyzőkönyve hatálybalépésének időpontjáról, figyelemmel arra, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, és a Szlovák Köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz

20

  

Bizottság

  

2005/610/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 9.) egyes építkezési termékek tűzállósági osztályainak megállapításáról (az értesítés a C(2005) 2925. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal