Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 207
48. évfolyam
2005. augusztus 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1300/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a 27/2005/EK rendeletnek a hering, a makréla, a fattyúmakréla, a polip és a jogellenes halászatot folytató hajók tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 1301/2005/EK rendelete (2005. augusztus 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1302/2005/EK rendelete (2005. augusztus 9.) az 1060/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1303/2005/EK rendelete (2005. augusztus 9.) a Franciaország lobogója alatt a II., IV. ICES övezetben (közösségi vizek) közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

13

 

*

A Bizottság 1304/2005/EK rendelete (2005. augusztus 9.) a Franciaország lobogója alatt az V b. ICES övezetben (Feröer-szigeteki vizek) közlekedő hajóknak a kék puha tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/608/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 8.) az amerikai kukoricabogárral szembeni ellenállóképesség érdekében géntechnológiával módosított kukoricakészítményeknek (Zea mays L., MON 863 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2005) 2950. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2005/609/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 8.) a hasított sertések lengyelországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről szóló 2005/240/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 2985. számú dokumentummal történt)

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal