Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 206
48. évfolyam
2005. augusztus 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1297/2005/EK rendelete (2005. augusztus 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1298/2005/EK rendelete (2005. augusztus 8.) az 1065/2005/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1299/2005/EK rendelete (2005. augusztus 8.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és III. mellékletének a fenoxi-metil-penicillin, a foxim, a norgesztomet és a thiamphenicol tekintetében történő módosításáról (1)

4

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/602/EK

 
 

*

Az EU-Marokkó társulási tanács 1/2005 határozata (2005. augusztus 4.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, a származó termék fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyvétől való eltérésről

8

  

Bizottság

  

2005/603/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 4.) a 2005/393/EK határozat kéknyelvbetegséggel kapcsolatban Olaszországban korlátozás alá vont körzeteinek módosításáról (az értesítés a C(2005) 2929. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2005/604/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 4.) a 93/52/EGK határozat Olaszország egyes régióinak brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvánítása, és a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes tartományainak szarvasmarha-brucellózistól mentessé és Piemonte régió a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 2932. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

2005/605/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 4.) a lóverseny, lovassport-rendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló 93/195/EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 2933. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2005/606/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 5.) a közös halászati politika keretében a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó regionális tanácsadó testület működésének megkezdéséről

21

  

2005/607/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 5.) az állategészségügy és az állatjólét területén a számítástechnikai támogatásra és tájékoztatási intézkedésekre vonatkozó 2005. évi kiadások finanszírozásáról

22

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal