Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 205
48. évfolyam
2005. augusztus 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1291/2005/EK rendelete (2005. augusztus 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1292/2005/EK rendelete (2005. augusztus 5.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének az állatok takarmányozása tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1293/2005/EK rendelete (2005. augusztus 5.) a boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1294/2005/EK rendelete (2005. augusztus 5.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

16

 

*

A Bizottság 1295/2005/EK rendelete (2005. augusztus 5.) a dehidratált takarmány támogatása csökkentésének a 2004/2005-ös gazdasági évre történő megállapításáról

18

 

*

A Bizottság 1296/2005/EK rendelete (2005. augusztus 5.) a B termelési illeték maximális összegének felülvizsgálatáról és a cukorágazatban a B cukorrépa 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó minimálárának módosításáról

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/600/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 12.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

21

  

2005/601/EK

 
 

*

A Tanács ajánlása (2005. július 12.) a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatásokról (2005-2008)

28

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a gabonaágazatban 2005. augusztus 3-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról szóló, 2005. augusztus 2-i 1279/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 202., 2005.8.3.)

38

  

Helyesbítés az annak meghatározásáról szóló, 2005. augusztus 1-jei 1270/2005/EK bizottsági rendelethez, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2005 július hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában a 992/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében (HL L 201., 2005.8.2.)

38

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal