Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 204
48. évfolyam
2005. augusztus 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1287/2005/EK rendelete (2005. augusztus 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1288/2005/EK rendelete (2005. augusztus 4.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről szóló 964/2003/EK tanácsi rendelet által kivetett dömpingellenes intézkedéseknek a Fülöp-szigetekről feladott, akár a Fülöp-szigetekről származóként, akár nem ilyenként megjelölt, egyes vas vagy acél csőszerelvények és -illesztések behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről

3

 

*

A Bizottság 1289/2005/EK rendelete (2005. augusztus 4.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes cink-oxidok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről szóló 408/2002/EK tanácsi rendelet által kivetett dömpingellenes intézkedéseknek a Kazahsztánból feladott, akár Kazahsztánból származóként, akár nem ilyenként megjelölt, egyes cink-oxidok behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2005/595/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányainak képviselőinek határozata (2005. július 20.) az Európai Közösségek Bírósága bírájának kinevezéséről

11

  

Bizottság

  

2005/596/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 20.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szabályozott anyagokra vonatkozó, 2004. január 1. és december 31. között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról (az értesítés a C(2005) 296. számú dokumentummal történt)

12

  

2005/597/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 2.) a 21/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban az Ír Köztársaságban a juhfélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének elismeréséről (az értesítés a C(2005) 2911. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2005/598/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 2.) az Egyesült Királyságban 1996. augusztus 1. előtt született vagy nevelt szarvasmarhafélékből származó termékek bármilyen célra való forgalomba hozatalának betiltásáról és az ilyen állatoknak a 999/2001/EK rendelet védekezési és felszámolási intézkedései alóli mentességéről (az értesítés a C(2005) 2916. számú rendelettel történt) (1)

22

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal