Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 203
48. évfolyam
2005. augusztus 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1280/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1281/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a halászati engedélyek kezeléséről és az azokban feltüntetendő szükséges információkról

3

 

*

A Bizottság 1282/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a 2007/2000/EK tanácsi rendeletnek a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 1789/2003/EK bizottsági rendelet és 1810/2004/EK bizottsági rendelet figyelembevételét szolgáló módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1283/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló 866/2004/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

8

  

A Bizottság 1284/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

9

 

*

A Bizottság 1285/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1286/2005/EK rendelete (2005. augusztus 3.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

17

  

Bíróság

 

*

Az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának módosítása

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/594/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 29.) az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) négy igazgatótanácsi tagjának kinevezéséről

22

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2005 júliusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról szóló, 2005. július 29-i 1255/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 200., 2005.7.30.)

23
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal