Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 201
48. évfolyam
2005. augusztus 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1260/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1261/2005/EK, Euratom rendelete (2005. július 20.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1262/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) a 27/2005/EK tanácsi rendeletnek a hering I és II övezeten belüli halászati lehetőségei tekintetében történő módosításáról

23

 

*

A Bizottság 1263/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és az 1081/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 798/2004/EK tanácsi rendelet ötödik módosításáról

25

 

*

A Bizottság 1264/2005/EK rendelete (2005. július 28.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 49. alkalommal történő módosításáról

29

 

*

A Bizottság 1265/2005/EK rendelete (2005. július 29.) a Dánia lobogója alatt a IIa., IIIa. és IV. ICES övezetben (közösségi vizek) közlekedő hajóknak a homoki angolnára vonatkozó halászati tilalmáról

31

 

*

A Bizottság 1266/2005/EK rendelete (2005. július 29.) a Franciaország lobogója alatt a VIII. C, IX., X., CECAF 34.1.1 ICES övezetben közlekedő hajóknak az ördöghalfélékre vonatkozó halászati tilalmáról

33

  

A Bizottság 1267/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) az 1043/2005/EK rendelet 38. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerinti visszatérítési igazolásokra vonatkozó kérelmek benyújtásának engedélyezéséről

35

 

*

A Bizottság 1268/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 2191/81/EGK rendelet módosításáról

36

  

A Bizottság 1269/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) a szarvasmarhafélék fagyasztott dagadójára szóló behozatali engedélyek kiadásáról

37

  

A Bizottság 1270/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2005 július hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában a 992/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

38

  

A Bizottság 1271/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) azon mérték meghatározásáról, amelynek erejéig helyt lehet adni az 1279/98/EK rendeletben Bulgáriára és Romániára vonatkozóan meghatározott marha- és borjúhús-vámkontingensekre 2005 júliusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmeknek

39

 

*

A Bizottság 1272/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

40

  

A Bizottság 1273/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

42

  

A Bizottság 1274/2005/EK rendelete (2005. augusztus 1.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

44

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a marhaágazat állományának és termelésének statisztikai felmérését illetően a Tanács 93/23/EGK irányelvének végrehajtási rendelkezéseiről szóló, 2004. október 26-i 2004/761/EK bizottsági határozathoz (HL L 337., 2004.11.13.)

46
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal