Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 199
48. évfolyam
2005. július 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1212/2005/EK rendelete (2005. július 25.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 1213/2005/EK rendelete (2005. július 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

28

 

*

A Bizottság 1214/2005/EK rendelete (2005. július 28.) az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1722/93/EGK rendelet észt, finn, görög, holland, lett, litván, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelvű változatának helyesbítéséről

30

 

*

A Bizottság 1215/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a borágazatban alkalmazandó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 1990/2004/EK rendelet módosításáról

31

 

*

A Bizottság 1216/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1227/2000/EK rendelet módosításáról

32

 

*

A Bizottság 1217/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a Bulgáriából származó egyes élő szarvasmarhafélékre vonatkozó, a 2003/286/EK tanácsi határozatban előírt vámkontingens alkalmazására irányadó részletes szabályok megállapításáról

33

 

*

A Bizottság 1218/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a 1182/2005/EK tanácsi rendeletben előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre vonatkozó behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

39

 

*

A Bizottság 1219/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

45

 

*

A Bizottság 1220/2005/EK rendelete (2005. július 28.) az 1279/98/EK rendeletnek a Bulgáriából származó marha- és borjúhústermékekre vonatkozó bizonyos vámkontingensek tekintetében történő módosításáról

47

  

A Bizottság 1221/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

51

  

A Bizottság 1222/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

54

  

A Bizottság 1223/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

58

  

A Bizottság 1224/2005/EK rendelete (2005. július 28.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

60

  

A Bizottság 1225/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

68

  

A Bizottság 1226/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

70

  

A Bizottság 1227/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a cukorágazatban 2005. július 29-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

71

  

A Bizottság 1228/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

73

  

A Bizottság 1229/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

75

  

A Bizottság 1230/2005/EK rendelete (2005. július 28.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 33. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

78

  

A Bizottság 1231/2005/EK rendelete (2005. július 28.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 1. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

79

  

A Bizottság 1232/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a kukoricára a 868/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

80

  

A Bizottság 1233/2005/EK rendelete (2005. július 28.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

81

  

A Bizottság 1234/2005/EK rendelete (2005. július 28.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

82

  

A Bizottság 1235/2005/EK rendelete (2005. július 28.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

83

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/579/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2005) 2756. számú dokumentummal történt) (1)

84

  

2005/580/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 25.) a Betainnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának megtagadásáról (az értesítés a C(2005) 2770. számú dokumentummal történt)

89

  

2005/581/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 25.) az izomaltulóznak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 2776. számú dokumentummal történt)

90

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/582/KKBP együttes fellépése (2005. július 28.) az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

92

 

*

A Tanács 2005/583/KKBP együttes fellépése (2005. július 28.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

94

 

*

A Tanács 2005/584/KKBP együttes fellépése (2005. július 28.) az Európai Unió moldovai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

95

 

*

A Tanács 2005/585/KKBP együttes fellépése (2005. július 28.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

96

 

*

A Tanács 2005/586/KKBP együttes fellépése (2005. július 28.) az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

97

 

*

A Tanács 2005/587/KKBP együttes fellépése (2005. július 28.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

99

 

*

A Tanács 2005/588/KKBP együttes fellépése (2005. július 28.) az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjének kinevezéséről

100

 

*

A Tanács 2005/589/KKBP együttes fellépése (2005. július 28.) az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

103

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal