Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 197
48. évfolyam
2005. július 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1203/2005/EK rendelete (2005. július 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgálóbehozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1204/2005/EK rendelete (2005. július 26.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1205/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

9

 

*

A Bizottság 1206/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről (1)

12

 

*

A Bizottság 1207/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

16

 

*

A Bizottság 1208/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet hetedik módosításáról

19

 

*

A Bizottság 1209/2005/EK rendelete (2005. július 27.) A Tanács az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló, 174/2005/EK rendeletének módosításáról

21

  

A Bizottság 1210/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a gabonaágazatban 2005. július 28-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

23

  

A Bizottság 1211/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

26

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/577/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. július 22.) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak kinevezéséről

28

  

Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szerződő félként való részvételére vonatkozó jegyzőkönyv hatálybalépésére vonatkozó tájékoztatás

30

  

Bizottság

  

2005/578/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. július 27.) a Saint-Pierre és Miquelonról származó a Placopecten magellanicus nemhez tartozó fésűskagyló-hús származási szabályai tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozattól való eltérésről (az értesítés a C(2005) 2819. számú dokumentummal történt)

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal